วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

ประกาศ/คำสั่ง

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)วันที่ 3 สิงหาคม 2563>>>คลิ๊ก

-ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)และกำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 31 กรกฏาคม 2563
>>>คลิ๊ก

-รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป(ครู)ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฏาคม 2563>>คลิ๊ก

ขประกาศวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว>>คลิ๊ก