วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนล่าง)ณ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ วันศุกร์ที่ ๑๗ กรกฏาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา วุฒิสภาโดยคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ (ตอนล่าง) นำโดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา นายชลิต แก้วจินดา รองประธานกรรมการคนที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการฯ ร่วมพบปะหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมอาคารปฏิบัติการ(วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์) ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายธนากร อึ้งวิจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมคิด แก้วเตชะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ

ในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะให้กำลังใจและชี้แนะเกี่ยวกับการศึกษาด้านอาชีพพร้อมกับรับฟังข้อเสนอแนะและแนวความคิดของผู้บริหารและนักเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ซึ่งสมาชิกวุฒิสภาได้ร่วมสมทบทุนพัฒนาอาชีพและกองทุนเพื่อการศึกษาให้แก่วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ จำนวน 13,500 บาท