วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 30 กรกฏาคม 2563

เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ได้จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณรอบวิทยาลัยฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียน นักศึกษาในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และทรัพยากรธรรมชาติ