โครงการอาชีวศึกษาสนับสนุน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์จัดโครงการอาชีวศึกษาสนับสนุน ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้การเรียนการสอน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นต่างๆเช่น วิชาเครื่องยนต์เล็ก วิชาทำขนม วิชาติดตั้งจานดาวเทียม วิชางานเชื่อม เป็นต้น โดยมีนายทรงรัฐ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนสหคริสเตรียน อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

 

About admin