โครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว


วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ นำนักเรียน/นักศึกษา /ครูและบุคลากร เข้าร่วมโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว(ปลูกดอกบัวตอง) ณ บ้านห้วยก้านเหลือง หมู่ 5 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

About admin