ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ จัดพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ และโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เพื่อดำเนินงานตามพระราชดำริฯ โดยมี นายสุวัฒน์ชัย ศรีสุพัฒนะกุลผอ.เทคนิคอุตรดิตถ์ และนายทรงรัตน์ ใจวงษ์
ผอ.วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ต้อนรับ คณะกรรมการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมาตรวจโครงการ ทั้งนี้ภายในงานมีการอบรมการทำจุรีนทรีย์ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอฟากท่า โดยวิทยากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และมีของที่ระรึกให้กับผู้ร่วมรับการอบรม ในวันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ วังอ้อ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

 

 

About admin