กีฬาคณะสี ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ จัดการแข่งขันกีฬาคณะสี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียนนักศึกษาให้มีกิจกรรมทำร่วมกัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดวังกอง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

About admin