ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศและพิธีมอบวุฒิการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก นายทรงรัฐ ใจวงษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์

About admin