กีฬาสี ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ จัดการแข่งขันกีฬาคณะสี เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย ความสามัคคีในหมู่คณะนักเรียนนักศึกษาให้มีกิจกรรมทำร่วมกัน ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ วันที่ 14-15 มกราคม พ.ศ. 2562

About admin