วันจันทร์, 16 พฤษภาคม 2565
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 วิทยลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 2564
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ได้จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา 2564
วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ในวันที่ 28 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวัน “พระราชทานธงชาติไทย” ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์


ข่าวประชาสัมพันธ์

- กำหนดการรับสมัคร/ สาขาวิชาที่เปิดสอน/คุณสมบัติของนักเรียนนักศึกษา/ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร เข้ารับการศึกษาต่อในรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565>>>คลิ๊ก
- กำหนดการรับสมัคร/ สาขาวิชาที่เปิดสอน/คุณสมบัติของนักเรียนนักศึกษา/ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร เข้ารับการศึกษาต่อในรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565>>>คลิ๊ก
- แบบฟอร์มสรุปบัญชีรายชื่อนักเรียน สมัครเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกระบบโควตา (ภายนอก)ระดับ (ปวช.) และระดับ (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กดาวน์โหลดสำหรับโรงเรียน)
- การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก รอบโควตาประจำปีการศึกษา 2564>>>ใบสมัครรอบโควตา คลิ๊ก