วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ
เข้าร่วมพิธีเปิดประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ณ ศูนย์แม่ริม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21 พฤศจิกายน 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับครูวรวรรณ เสาร์เพ็ง ณ โรงเรียนบ้านห้วยลึก
20 พฤศจิกายน 2566 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดทักษะสายสัญญาณ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานฯ
17 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ร่วมสวมผ้าไทย ใส่ชุดพื้นเมือง
13 พฤศจิกายน 2566 เข้ารับการประเมินอวท. จากคณะกรรมการสอศ.จังหวัดอุตรดิตถ์
9 พฤศจิกายน 2566 โครงการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7-8 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ได้เข้าร่วมงานอวท.และการแข่งขันทักษะ ระดับจังหวัด