วันจันทร์, 26 กันยายน 2565
วันที่ 20-21 ส.ค. 2565 ออกหน่วยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ ศูนย์วัดบ้านเสี้ยว
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันที่ 11 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรม ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ และโครงการปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 วิทยลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 2564
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ได้จัดงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์

- กำหนดการรับสมัคร/ สาขาวิชาที่เปิดสอน/คุณสมบัติของนักเรียนนักศึกษา/ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร เข้ารับการศึกษาต่อในรอบทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2565>>>คลิ๊ก
- กำหนดการรับสมัคร/ สาขาวิชาที่เปิดสอน/คุณสมบัติของนักเรียนนักศึกษา/ หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร เข้ารับการศึกษาต่อในรอบโควต้า ประจำปีการศึกษา 2565>>>คลิ๊ก
- แบบฟอร์มสรุปบัญชีรายชื่อนักเรียน สมัครเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกระบบโควตา (ภายนอก)ระดับ (ปวช.) และระดับ (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 (คลิ๊กดาวน์โหลดสำหรับโรงเรียน)
- การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบคัดเลือก รอบโควตาประจำปีการศึกษา 2564>>>ใบสมัครรอบโควตา คลิ๊ก