วันอังคาร, 7 ธันวาคม 2564
วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ในวันที่ 28 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวัน “พระราชทานธงชาติไทย” ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึง วันที่ 5 กันยายน 2564 ออกหน่วย fix it center
วันที่ 1 กันยายน 2564 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอฟากท่า ครั้งที่9/2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์