วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565
วันที่ 28 ก.ย.65 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์จัดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ 27 กันยายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 ณ ห้องประชุมไกรลาสวิทยาคม
1 กันยายน 2565 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอฟากท่า ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์
26 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One Idel And Teen Dancercise ณ หอประชุม โรงเรียนฟากท่าวิทยา