วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดห้วยไข่เขียดและวัดโพนดู่