วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมศรีพัฒนา วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ (24 มิ.ย. 64)

25 มิ.ย. 2021
113