วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนสหคริสเตียน

ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 นางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายณัฐพล สิงห์แม่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะครู

ได้นำกะเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2564 นางพรศรี เพ็งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสหคริสเตียน อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์