วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิก