วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

วันที่ 1 กันยายน 2564 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอฟากท่า ครั้งที่9/2564 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์