วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านเฉลิมราชย์ หมู่ 9 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

05 เม.ย. 2023
291