วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 20-21 ส.ค. 2565 ออกหน่วยศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ ศูนย์วัดบ้านเสี้ยว