วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564 วิทยลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ได้จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา 2564