วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 27 กันยายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 ณ ห้องประชุมไกรลาสวิทยาคม