วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 28 ก.ย.65 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์จัดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย