วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

วันที่ 28 ก.ย.65 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์จัดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย