วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

สร้างรั้ว “มะขามหวาน”

วันที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 ท่านผู้อำนวยการฯ เทียน รั้งกลาง, รองผู้อำนวยการฯ ณัฐพล สิงห์แม่ง พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ได้จัดกิจกรรม สร้างรั้ว “มะขามหวาน” โดยนำเมล็ดมะขามหวานมาปลูกบริเวณด้านหน้าของวิทยาลัยฯ เพื่อสร้างรั้ว “มะขามหวาน” ของวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์