วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวัน “พระราชทานธงชาติไทย” ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์