วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

ในวันที่ 28 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ร่วมทำกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวัน “พระราชทานธงชาติไทย” ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์