วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราชา เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมโรงเรียนฟากท่าวิทยา

13 ตุลาคม วันนวมินทรมหาราชา วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ หอประชุมโรงเรียนฟากท่าวิทยา