วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

13 พฤศจิกายน 2566 เข้ารับการประเมินอวท. จากคณะกรรมการสอศ.จังหวัดอุตรดิตถ์

13 พฤศจิกายน 2566 เข้ารับการประเมินอวท. จากคณะกรรมการสอศ.จังหวัดอุตรดิตถ์