วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

2 พฤศจิกายน 2566 ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอฟากท่า เข้าอบรมให้ความรู้

2 พฤศจิกายน 2566 ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอฟากท่า เข้าอบรมให้ความรู้ “หนี ซ่อน สู้”