วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

26 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม To Be Number One Idel And Teen Dancercise ณ หอประชุม โรงเรียนฟากท่าวิทยา