วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

7-8 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ได้เข้าร่วมงานอวท.และการแข่งขันทักษะ ระดับจังหวัด

7-8 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับจังหวัด ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ และวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์