วันเสาร์, 2 ธันวาคม 2566

9 พฤศจิกายน 2566 โครงการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ได้จัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาเชิงวิชาการ ณ อาคารวิทยบริการ