วันอังคาร, 26 กันยายน 2566

ข้อมูลบุคลากร

เรื่องมาใหม่
วันที่ 20 มีนาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ ได้เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพบ้านเฉลิมราชย์ หมู่ 9 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
วันที่ 28 ก.ย.65 วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์จัดกิจกรรม เนื่องในวันสำคัญของชาติ เป็นวันพระราชทานธงชาติไทย
วันที่ 27 กันยายน 2565 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ และการแนะแนวอาชีพเพื่อการมีงานทำ สำหรับนักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาระดับชั้น ม.3 ณ ห้องประชุมไกรลาสวิทยาคม
1 กันยายน 2565 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอฟากท่า ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์