วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

แผนกวิชาช่างก่อสร้าง