วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์