วันพฤหัสบดี, 18 สิงหาคม 2565

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง