วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2563 นายณัฐพล สิงห์แม่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในการนี้มีคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง ณ อาคารวิทยบริการ