วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา2564

การจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดห้วยไข่เขียด ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์