วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

นายอำเภอฟากท่า ได้เปิดสถานที่กักตัว สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง ณ โรงเรียนวัดโพนดู่ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์