วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

แผนกวิชาช่างยนต์

 

นายสุรกิจ บุญมาวงค์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

นายก้องธนภพ กาวิใจ

ครูประจำแผนก

นายกิตติศักดิ์ มุ่งธัญญา

ครูประจำแผนก

นายณัฐพล แดงแม่พลู

ครูประจำแผนก

นายธัชพล จาดศรี

ครูประจำแผนก