วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายอมรเทพ อิ่มดี

หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

นางสาวชฎาพร พงษ์โสด

ครูประจำแผนก