วันพฤหัสบดี, 6 พฤษภาคม 2564

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายกานต์ ทิปะกะ

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

นายธนศักดิ์ มหายศนันท์

ครูประจำแผนก