วันจันทร์, 26 กันยายน 2565

บุคลากรแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 

นางสาวศศิธร ปิ่นทอง

หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวบุษกร เป้านาคา

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

นางสาวศศิธร เพ็งปั้น

ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์