วันเสาร์, 26 พฤศจิกายน 2565

1 กันยายน 2565 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอฟากท่า ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์