วันเสาร์, 17 เมษายน 2564

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ ศาลปู่ตาพญาปาด วันที่ 2 มีนาคม 2564

วันอังคารที่ 2 มีนาคน 2564 นำโดย นางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายณัฐพล สิงห์แม่ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ณ ศาลปู่ตาพญาปาด หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  เวลา 09.00 น. วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  เพื่อดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)